Pelajar di Fakulti Pendidikan dalam jurusan Pendidikan Khas

Nurin Jazlina Binti Abdul Halim