Pelajar di Fakulti Pendidikan dalam jurusan Pendidikan Khas
Nurin Jazlina Binti Abdul Halim